League: Summer/Fall 2018 Session Date: 13-Apr-2019 Report Date: 13-Apr-2019

Smash Session Group Report

League Session # 40

Games Games Won Rating Adjustment Net Rating Final
Won/Lost Each Match Each Match Adjustment Rating

Group 1

Michael Levene 0 0 _ F F F F _ 0 0 0 0 0 2309
Louis Levene 3 0 F _ F F 3 0 _ 0 0 0 0 2048
Julian Levene 0 0 F F _ F F 0 0 _ 0 0 0 2033
Joey Levene 0 0 F F F _ F 0 0 0 _ 0 0 1066
Nina Levene 0 3 F 0 F F _ 0 0 0 0 _ 0 919